Faculty

Faculty

ICU's list of educational staff can now be found on the university's "Researchers Information System."

DepartmentMajorFaculty
Economics and BusinessEconomics HWANG, Insang, IWAI, Katsuhito, KAIZOJI, Taisei, KONDO, Masanori, MONTGOMERY, Heather, OGAWA, Akira, SAITO, Jun
Business INABA, Yushi, KANAZAWA, Yuichiro, KANEKO, Takuya, MIYAZAKI, Nobuyuki
Education and Language EducationEducation DAWSON, Walter P., JUNG, Insung, LANGAGER, Mark W., NISHIMURA, Mikiko, OKAWA, Hiroshi, SASAO, Toshiaki
Language Education FUJII, Akiko, HANDA, Atsuko, MORIYA, Yasuyo, QUAY, Suzanne, SATO, Yutaka, TOMIYAMA, Machiko
HistoryHistory ESKILDSEN, Robert, KIKUCHI, Hideaki, KOJIMA, Yasunori, NASU, Kei, OLAH, Csaba, TAKAZAWA, Norie
HumanitiesArt and Cultural Heritage ITO, Aki,, WILSON, Richard L.
Music GILLAN, Matthew A., ITOH, Tatsuhiko
Literature AMMOUR-MAYEUR, Olivier, IKOMA, Natsumi, IWAKIRI, Shoichiro, KRISTEVA, Tzvetana I., ONISHI, Naoki, SANO, Yoshinori , SIMONS, Christopher E. J., YANAI, Kenji
Philosophy and Religion ALBERG, Jeremiah L., KAWAMOTO, Takashi, MORIMOTO, Anri, RO, Johannes Unsok, RAMBELLI,Fabio, YAJIMA, Naoki, 
Natural SciencesBiology HAYAMA, Ryosuke ITO, Emi, KAMITO, Takehiko, KOBAYASHI, Makito, KOSE, Hiroyuki, KOUCHI, Hiroshi, MIZOGUCHI, Tsuyoshi, NUNOSHIBA, Tatsuo, 
Chemistry CHUN, Wang Jae, KOBAYASHI, Junji, KOE, Julian R., KUBO, Kenya, MINEJIMA, Chika
Physics HIRASHIMA, Dai, ISHIMARU, Yuhri, KUBOTA, Yuichi, OKAMURA, Hideki, OKANO, Ken
HITZER, Eckhard
Information Science KUTICSNE MATZ, Andrea, OHTA, Keiji, OSAKI, Keiji, PICHL, Lukas
Mathematics SHIMIZU, Yuji, SUZUKI, Hiroshi, YAMAZAKI, Mitsuru
Politics and International StudiesLaw ARAKAKI, Osamu, MATSUDA, Hiromichi, NISHIO, Takashi, TERADA, Mayu, YOSHIDA, Fumihiko
Public Policy ARAKAKI, Osamu, NAGY, Stephen R., NISHIO, Takashi, OMORI, Sawa, TERADA, Mayu, YOSHIDA, Fumihiko
Politics CHIBA, Shin, COLLET, Christian, KIBE, Takashi, MORI, Katsuhiko, NAGY, Stephen R., OMORI, Sawa, SHANI, Giorgiandrea, SUH, Jae-Jung, TAKAMATSU, Kana, UETA, Takako, VOSSE, Wilhelm M.
International Relations CHIBA, Shin, COLLET, Christian, KIBE, Takashi, MORI, Katsuhiko, NAGY, Stephen R., OMORI, Sawa, SHANI, Giorgiandrea, SUH, Jae-Jung, TAKAMATSU, Kana, UETA, Takako, VOSSE, Wilhelm M.
Psychology and LinguisticsLinguistics EDA, Sanae, LEE, Seunghun, MIZUTA, Yoko, YOSHIDA, Tomoyuki
Psychology HASHIMOTO, Kazunori, ISOZAKI, Mikitoshi, KITAYAMA, Osamu, MORISHIMA, Yasunori, NAOI, Nozomi, NISHIMURA, Kaoru
Society, Culture and MediaMedia, Communication and Culture ARIMOTO, Takeshi, CURRAN, Beverley F. M., HIBIYA, Junko, IKEDA, Richiko, JUNG, Joo-Young J., MAHER, John C., MATSUSHITA, Kayo, TANAKA, Yasuhiro
Anthropology KATO, Etsuko, MALARNEY, Shaun K., MORIKI, Yoshie, 
Sociology BONDY, Christopher, ISHIO, Yoshito, KIM, Allen, UNO, Mayumi, YAMAGUCHI, Tomiko
Interdisciplinary MajorsAmerican Studies COLLET, Christian, HWANG, Insan, ISHIO, Yoshito, MORIMOTO, Anri, ONISHI, Naoki, 
Asian Studies DAWSON, Walter P., HWANG, Insang, KIKUCHI, Hideaki, MORIKI, Yoshie, NAGY, Stephen R, SHANI, Giorgiandrea, SUH, Jae-Jung
Development Studies DAWSON, Walter P., HWANG, Insang, KONDO, Masanori, LANGAGER, Mark W., NISHIMURA, Mikiko, OMORI, Sawa, SHANI, Giorgiandrea, TAKAMATSU, Kana
Environmental Studies KAMITO, Takehiko, KOBAYASHI, Makito, KUBO, Kenya, LANGAGER, Mark W., MINEJIMA, Chika, MIYAZAKI, Nobuyuki, NISHIO, Takashi, NUNOSHIBA, Tatsuo, OKANO, Ken, YAMAGUCHI, Tomiko, YAMAMOTO, Ryoichi
Gender and Sexuality Studies ARAKAKI, Osamu, ARIMOTO, Takeshi, IKEDA, Richiko, IKOMA, Natsumi, KATO, Etsuko, MORIKI, Yoshie, NISHIMURA, Mikiko, TAKAMATSU, Kana
Global Studies DAWSON, Walter P., JUNG, Joo-Young J., MONTGOMERY, Heather, MORI, Katsuhiko, VOSSE, Wilhelm M., 
Japan Studies BONDY, Christopher, CURRAN, Beverley F. M., DAWSON, Walter P., ESKILDSEN, Robert, GILLAN, Matthew A., HIBIYA, Junko, IKEDA, Richiko, KATO, Etsuko, KRISTEVA, Tzvetana I., MAHER, John C., MORIKI, Yoshie, NAGY, Stephen R., OLAH, Csaba, TANAKA, Yasuhiro, VOSSE, Wilhelm M., WILSON, RICHARD L.
Peace Studies ALBERG, Jeremiah L., ARAKAKI, Osamu, CHIBA, Shin, KIBE, Takashi, MORIMOTO, Anri, NISHIMURA, Mikiko, SASAO, Toshiaki, SHANI, Giorgiandrea, SUH, Jae-Jung, TAKAMATSU, Kana, VOSSE, Wilhelm M., YAJIMA, Naoki, YOSHIDA, Fumihiko
The English for Liberal Arts Program ALLAN, Tricia, BROOKS, Daniel J., ENOCHS, Kenneth R., ERDELYI, Tanya L., FERREIRA, Daniel I., FUKAO, Akiko, FUKUDA, Tetsuya, GALLAGHER, Christopher, GARNER, Joe, HATAKEYAMA, Yukako, IWATA, Yuko, KERSHAW, Matthew F., KIYOSAWA, Kaoru, KLEINDL, Michael J., KOBAYASHI, Yoko, KUROMATSU, Mari, MATIKAINEN, Tiina, MIYAHARA, Masuko, O'CONNELL, Gerard A., OKE, Alex, PELOGHITIS, John, PICKLES, David, ROLOFF ROTHMAN, Jennie, SMITH, Guy A., SMITH, Nicholas W., TSUNEYASU, Masa, WADDEN, Paul, WATANABE-KIM, Izumi, WATANABE, Atsuko, YAGI, Keita, YOSHIMUTA, Satomi, YPHANTIDES, Jennifer Japanese Language Programs ASAOKA, Nobuyoshi, HAGIWARA, AKIKO, KANAYAMA, Yasuko, NEMOTO, Aiko, OSAKI(WATANABE), Kumiko, OZAWA, Ikumi, SAKURAGI, Tomomi, SHIBUKAWA, Aki, SUKEGAWA, Ai SUZUKI, Yoko, TAKEDA, Tomoko, TANAKA, Kazumi World Languages OHE,Hye-Gyeong, QUINTERO GARCIA, Daniel Health and Physical Educationa SHIMIZU, Yasuo, TAKAHASHI, Shin, TERADA, Kayo, YAMAUCHI, Hiroshi
PAGE TOP