The Board of Trustees

The Board of Trustees

The Board of Trustees

Officers

Chair Kakutaro Kitashiro
Alternate Chair Tetsuro Tomioka
Managing Trustee for General Affairs
Managing Trustee for High School Affairs
Tetsuro Tomioka
Managing Trustee for Financial Affairs
Trustee Responsible for Endowment
Ryoichi Arai

Trustees

Tatsuo Hatta Junko Hibiya Michael T. Kawachi
Jun Kigoshi Katsuhiko Kondo Minoru Masubuchi
Ikuko Mizunoe Ichiro Nakamura Koichiro Sakai
Hisae Sato Hirotaka Takeuchi

Auditors

Kensaku Aomoto Yoko Hatta Aiko Shibata

Councilors

Jeremiah L. Alberg Akiko Aoyama Toshio Arima
Tadashi Fujita Chie Hara Setsu Hasegawa
Tetsuro Higashi Kazuo Hirai Katsuki Hirano
Oriza Hirata Ichiro Jinnai Eiichiro Kabashima
Taisei Kaizouji Naoyuki Kawai Haruko Kazama
Makoto Kishimoto Ken Kiyoshi Jong Wong Lee
John C. Maher Mari Matsushima Hisayoshi Miyatake
Katsuhiko Mori Anri Morimoto Shunichiro Nakauchi
Tatsuo Nunoshiba Eiko Ooya Kenichi Saito
Junji Sakurai Hayao Shiraishi Yukio Suzuki
Ryuichi Tsuchiya Masayuki Uchimura Mark Wiliams
Kano Yamamoto Yasuhiro Yano Naohiro Yashiro

Honorary Chair

Kiyoshi Togasaki (deceased)

Honorary Trustees

Shiro Abe Elizabeth J. Clarke Kenneth J. Dale
Ekizo Fujibayashi
(deceased)
Tatsu Fujii (deceased) William F. Honaman
Tomijiro Kobayashi
(deceased)
Alden E. Matthews Hideyasu Nakagawa
(deceased)
Kaichiro Nishino
(deceased)
Shoichi Saba
(deceased)
Gengo Suzuki
(deceased)
Minoru Tabuchi
(deceased)
Bunzo Watanabe
(deceased)
Kyozo Yuasa
(deceased)
Toru Hashimoto

Honorary Auditors

Mosaburo Kimoto
(deceased)
Shunsaku Kuroita
(deceased)
Toru Kusukawa
PAGE TOP